שאלות ותשובות

מה זה הלוואות חברתיות?

הרעיון של הלוואות בין אנשים (peer to peer- P2P) נולד בהפרש של כמה חודשים באנגליה ו בארה"ב. במדינות אלו ניתנות אלפי הלוואות מסוג זה בחודש. הרעיון מאחורי מיזם P2P הוא חיבור בין משאבים לצרכים. כך, גורם שלרשותו משאבים כספיים, אדם פרטי או עסק, יעמיד את כספו לרשות גורם הזקוק לכסף, תמורת תשואה שתהיה מקובלת על שניהם. רעיון ההלוואות החברתיות, חי ונושם על אותה המגמה של ברוקרים וירטואליים אינטרנטיים המחברים הון, זמן ומוצרים פנויים (כסף, דירות, יכולות, רכבים) עם צרכנים (נסיעות, דיור לחופשות, אשראי, וכו').

מה עושה ביזלנד?

ביזלנד מציעה פתרונות מימון ומתן אשראי לעסקים תוך שהיא בודקת את היסטוריית האשראי של הלווה ואת יכולת ההחזר שלו (חיתום). הבדיקה הזו קובעת את הסיכון של הלווה ובהתאמה את הריבית על ההלוואה שהוא לוקח (דירוג).

האם כל עסק יכול לקבל אשראי?

רק עסקים שעומדים במסננים הנוקשים שנקבעו לבחינת אשראי עסקי יכולים לקבל אשראי.

מי זכאי לקבל הלוואה מביזלנד?

חברה פרטית (ח.פ.) או עוסק מורשה, בעל ותק של שנה, שאינו מוגבל או אינו הוגבל בשנים האחרונות, ואינו נמצא בהליכים משפטיים או הוצאה לפועל. בנוסף, נקבעו תנאי חוב מינימליים שללא עמידה בהם, מיזם ביזלנד לא יבחן האם העסק ראוי לאשראי.

מהן רמות דירוג האשראי?

ביזלנד קבעה שש רמות דירוג אשראי A-F. רמות דירוג אלו מורכבות מפרמטרים רבים גלויים וסמויים. A הינו דירוג האשראי הגבוה ביותר. F הינו דירוג האשראי הנמוך ביותר.

כיצד עובד מסלול ההלואה?

לאחר בחינה אלקטרונית ראשונית, מקבל העסק אישור האם נמצא מתאים לתהליך האשראי או לא. אם נמצא מתאים, כלכלן המיזם יוצר קשר ומתחיל תהליך אימות נתונים, בוחן את הבקשה להלוואה ומכין את הבקשה לוועדת האשראי הסופית.

כיצד אני מפקיד כסף לפרויקט?

בשלב זה, ביזלנד אינה מקבלת הון ממשקיעים פרטיים. אתה מוזמן להשאיר פרטים לטובת פעילות משותפת עתידית.

מהי הריבית במסלול הלוואה?

הריבית במסלול ההלואה נקבעת על פי הדירוג, התקופה והסכום אליו נמצאת זכאי. ההסכמים של ביזלנד עם ספקי הכסף של המיזם מאפשרים מתן ריבית אטרקטיבית ביותר.

מה מקור הכסף של ביזלנד?

מקור הכסף של ביזלנד מגיע מהציבור ומהגופים המוסדיים הגדולים במשק.

מה הסיכוי לקבל הלוואה דרך ביזלנד?

הסיכוי לקבל הלוואה דרך ביזלנד תלוי בתחום העסק, בדוחות הכספיים וביכולת ההחזר של העסק.

קבל הלוואה